Горещи точки – собственост

Обновено на 07.07.2017

Относно разминавания и неточности между „реалната собственост” в отговора на питането , собствеността посочена в заданието за ПУП и собствеността в isofmap.bg (общинско дружество). Отговорът на питането, заданието и сайта са от един източник – Столична община, следователно информацията в отговора не може да се приеме за „реална”.

1. Собствеността съгласно възложителя може да бъде следната:

  1. Резерват – изключителна държавна собственост
  2. Публична държавна
  3. Частна държавна
  4. Публична Общинска
  5. Частна общинска
  6. Частна

2. В Isofmap.bg  за някои обекти може да се проследи промяната, например Маймунарника: 2002г. – частна общинска, 2010г. – частна.

3. Най-фрапиращ е Дендрариума – в границите на изключителна държавна собственост възниква частна собственост!


Обновено на 06.07.2017

Много инфорамция за собственооста в отговр на питане на общински съветник:

https://council.sofia.bg/documents/20182/524015/SOA17-%D0%93%D0%A094-2545-13-05.07.2017.pdf/6c0ffc87-fd8d-4eba-80a9-1476585e7f0a


Обновено на 08.03.2017

След скандалната новина от днес за частните имоти в Южния парк проверка в http://www.isofmap.bg/ за Борисовата градина показва нова частна собственост в сравнение с картата на собствеността предоставена от Столична община в заданието за ПУП на парка https://platform.negometrix.com/…/%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%bb%…. Няколко имота са станали частни от частни общински или частни държавни – разлики:
Спортна София – частна собственост (например конната база е частна общинска),
Маймунарника – частна собственост,
кортове Академик – частна собственост,
Телевизионната кула – частна собственост.

Още не е отразена променята на собствеността на ст. „Българска армия“ от публична държавна в частна държавна.
Не знам дали тук http://www.isofmap.bg/ информацията е 100% вярна, но ако е така значи върви приватизация и в парк „Борисова градина“.


Обновена на 04.01.2017

За „Мария Луиза“ и Летния театър.

https://www.24chasa.bg/novini/article/5965176


Обновена на 03.08.2016

Един филм за собствеността на басейна „Мария Луиза“:
http://news.bnt.bg/bg/a/zashcho-pustee-kpalnya-mariya-luiza


Публикувана на: 27.06.2016
В Борисовата градина има частна собственост! Това е официален документ от Столична община:

Приложение 8

Басейна Мария Луиза, Летния театър, Капитолия, ресторант Тенекиите, Дендрариума, Софияленд ….