Решението

Както винаги решенията са много прости, но са за интелигентни хора:

"Car free" - виждаме броя на "обектите" за "обслужващи МПС"!

„Car free“ – виждаме броя на „обектите“ за „обслужващи МПС“!  Всичко се прави с електромобили!

Такси: https://www.youtube.com/watch?v=bbg4QIf_DCk&feature=youtu.be

Градски транспорт, Полиция, обслужващи: https://www.youtube.com/watch?v=4ZjlXRaKF5A

Полиция и обсужващи:

Zermatt, Police, Polizei 瑞士采尔马特

За „Борисовата гардина“:

Обслужващи парка и хладилни: http://elektrokamioni.crane-ltd.com/goupil-range-g3 – Доставчиците с бусове, камиони и т.н. стигат само до точки за доставка до (не в) парка от там пренасяне с електромобил до обекта в парка.

Пътнически: http://www.melex.com.pl/en/passenger-vehicles – в отговор на „децата няма къде да спортуват, затова трябва бъдат закарани с кола в парка“ и „в парка може да е опасно за деца“ (за съжаление това е истина). Децата могат да бъдат взимани от места като езерото „Ариана“, метростанция „Стадион Васил Левски“, парк хотел „Москва“ и други.

 

Борисовата градина има нужда от малко неща:

  1. Специалисти лесовъди и озеленители, а НЕ архитекти.
  2. Поддръжка на горски и зелени площи, чистота, инфраструктура.
  3. Пълна забрана на строителството на нови обекти.
  4. Пълна забрана за влизане на автомобилите в парка – само специални МПС – полиция, бърза помощ, пожарна да влизат в парка.
  5. Връщане на собствеността на частни обекти отново в Столична община.
  6. Охрана – физическа и видеонаблюдение.
  7. Подобряване на достъпа с градски транспорт.
  8. Регулиране, контрол и прозрачност на търговската и спортната дейност в парка.