Анализ на сигналите и отговорите

Обновена на 29.08.2016

На долупосочения сигнал http://call.sofia.bg/bg/Signal/Details/30852 , освен формалния отговр-писмо до дирекция „Зелена система“ има приложено неподписано писмо СОА16-КЦ01-13604 от 26.07.2016 МПС в БОРИСОВА ГРАДИНА КОЛОНКИ И КОЛЧЕТА от „Зелена система“:

ДО КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР СТОЛИЧНА ОБЩИНА УЛ. „МОСКОВСКА“, № 33 НА № СОА16-КЦ01-13604/26.07.2016
Относно: Навлизане на автомобили в лесопарк „Борисова градина“

Във връзка със сигнал № СОА16-КЦ01-13604/26.07.2016 г., за извършващо се нерегламентирано движение на МПС по алеята – продължение на ул. „Константин Щъркелов“ към спортна зала „София“, на територията на лесопарк „Борисова градина“ Ви информирам, че дирекция „Зелена система“ е издала разрешения за навлизане на МПС само на коли, обслужващи поддържането на парка. Монтирани са автопреградни колонки и автопреградни колчета по алеите. В момента се обсъждат варианти за регламентиране и ограничаване навлизането на МПС до обектите в лесопарка, като се предвижда достъп само за превозните средства със специален режим на движение (линейки, полиция, пожарни, сметоизвозваща техника).

Възникват няколко въпроса:

 1. Има ли наистина издадени разрешения и на кого конкретно?
 2. Могат ли да посочат къде конкретно са монтирани „автопреградни колонки и автопреградни колчета“?
 3. Защо още „се обсъждат варианти за регламентиране и ограничаване навлизането на МПС“ след като има предложение за „умни бариери“ от началник сектор „Контрол по паркирането“ към Столичния инспекторат с давност повече от година?
 4. В писмото се признава, че достъпът на МПС е нерегламентиран, но се говори нищо за много по-големия проблем с навлизането на коли пред Биологическия факултет?

Изводът е: огромно нежелание да се свърши необходимото за спиране на навлизането на коли в парка!


Обновена на 26.07.2016

Подробен и ясен сигнал за навлизането на коли до кортове „Академик“- да видим какъв ще е отговора или (дано!) реакцията.
http://call.sofia.bg/bg/Signal/Details/30852

Уважаема г-жо Маджарова, 

Видях в сайта на Столична Община, че Вашата Дирекция „Зелена Система“ отговаря за следната дейност :
 
Определя режима на движение на МПС, зареждащи търговски и обслужващи обекти в зелените площи.
 
В тази връзка искам да Ви обърна внимание, че режима на движение на автомобили в Борисовата градина, около зала София и тенис кортовете за съжаление не е регулиран.
 
Моля вижте прикачената схема. За съжаление има непрекъснат поток от автомобили от Парк Хотел Москва навътре в парка „Борисова градина“ към зала София и след това към тенис кортовете. Пред зала София се е образувал голям паркинг пълен с автомобили. Когато няма места паркираните автомобили навлизат дори в гората или тръгват по алеите към тенис кортовете. Редовно пред тенис кортовете, на самата пешеходна алея има паркирани автомобили. По алеите редовно се движат автомобили с висока скорост, които подканят пешеходците и велосипедистите да им направят място чрез клаксона си. Вижте прикачените снимки.
 
Когато гражданите направят забележка на шофьорите за това, че се движат или паркират в парка (в зелените площи!) редовният отговор е, че движението е разрешено по тези алеи защото е необходимо да се зареждат търговските обекти в зала София и тенис кортовете. 
 
Така ли е наистина? 
 
Ако е така защо не е указано изрично, че е разрешено влизането само на автомобили за зареждане и обслужване на търговските обекти? Както виждате на последната снимка, на входа на алеята откъм Парк Хотел Москва няма никакъв знак… никаква регулация… Защо не поставите ограничение специалните автомобили (дори и тези за зареждане) да не влизат в парка през активните часове на деня, когато е пълно с деца и майки с колички?  Според мен нормално би било да се разреши да влизат само в някакъв кратък часови пояс през деня, например от 7 до 9ч сутринта 
 
В момента парка е пълен с лимузини и джипове, които нямат нищо общо със зареждането и обслужването на търговките обекти. Създават се предпоставки за пътни инциденти, защото хората не очакват движение на автомобили в парка, където се разхождат. Нормалният поток от велосипедисти, бегачи, пешеходци и майки с колички не би трябвало да се смущава от автомобили. Нека зелените площи да останат зелени!
 
Ще се радвам ако отговорите на писмото ми. Надявам се този проблем да намери бързо и ефективно решение.

Обновена на 25.07.2016

На сигналите по-долу, от 13.07.2016, има отговор и той отново е стандартният – Столичен инспекторат е отговорен за паркирането, а дирекция „Зелена система“ за навлизането на коли в парка. Нито дума по поставените въпроси за достъпа на обслужващи МПС до обекти в Борисовата градина:

СОА16-КЦ01-12725к


Обновена на 13.07.2016

Два нови сигнала, доста подробни,  за навлизането на МПС от бул. „Драган Цанков“  и алеята при парк-хотел „Москва“:

http://call.sofia.bg/bg/Signal/Details/30038

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с непозволеното навлизане на МПС в Борисовата Градина от бул. „Драган Цанков“ и наличието на екипи на Столичен инспекторат и Пътна полиция Ви изпращам снимки от задръстване на ъгъла на „Спортна София“ и стадион „Българска армия“ и паркиране покрай стадиона от събота, 09.07.2016 г. вечерта. Засегната е огромна част от парка, като пълни с коли бяха не само заснетия участък, но и при входа на стадион Българска армия, алеята между Колодрума и стадиона, алеята до Маймунарника. Имаше опити за минаване и покрай басейна Мария Луиза. Ето карта: http://borisova-gradina.org/mps/

Очевиден е минималният ефект от предприетите действия тъй като:

 1. Служителите на Столичен инспекторат и Пътна полиция са налични само в работно време – паркът през лятото е посещаван до късно вечер.
 2. Екипите им са разположени най-често на ъгъла на „Спортна София“ и стадион „Българска армия“, а не веднага след знака „Забранено влизането на МПС в двете посоки“.
 3. Пропускат се „обслужващи“ МПС, по критерий, че е бус, или леки коли по някакви други „критерии“.

Във връзка с появила се в медиите информация, за поставяне на „умни бариери“ позволяващи навлизане на МПС със специален режим и на обслужващи МПС за периода 07:00-09:00 часа на тази алея и на алеята от ул.“Незабравка“ при парк-хотел „Москва“ към тенис кортовете „Академик“ има ли публикуван план (схема) или график на поставянето им? Ще бъдат ли публикувани критериите за издаване на пропуск за обслужващи МПС? Ще бъде ли публикуван списък на издадените пропуски на обслужващи МПС с информация на кого са издадени? 

http://call.sofia.bg/bg/Signal/Details/30042

Уважаеми дами и господа,

Това е пореден сигнал за непозволеното навлизане на МПС в парк „Борисова градина“ от ул.“ Незабравка“ при парк-хотел „Москва“ в посока зала „София“ и тенис кортовете „Академик“. Докато при другото непозволено навлизане на бул.“Драган Цанков“ към стадион „Българска армия“ има някаква минимална активност на контролните органи, тук не се случва нищо – МПС навлизат напълно необезпокоявани до далечния диагонал на кортовете, тук се вижда докъде http://borisova-gradina.org/mps/.

 1. Няма знак „Забранено влизането на пътни превозни средства в двете посоки“.
 2. Стойката за бариера си стои – без бариера.
 3. Няма екип на Столичен инспекторат и Пътна полиция, както има понякога до стадион „Българска армия“, но само в работно време.
 4. Има камера за видео наблюдение, насочена към алеята, по която навлизат МПС. След като е разрешено влизането само на МПС със специален режим и на такива с пропуски, т.е. известни МПС, за тях ли е изградено видео наблюдението?

Ако е, за да се следи въобще движението на МПС, значи е допуснат от Ваша страна масов достъп на МПС по алеята в нарушение на:

 • В обществените зелени площи се забранява преминаването и паркирането на МПС с изключение на тези със специален режим. (Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на СО, чл.36(5)) •Забранява се движение на МПС върху тротоари, в паркове, градини, зелени площи, пешеходни подлези, детски и спортни площадки, територията на детски ясли, градини и училища. (Наредба за организация на движението на територията на СО, чл.28).

Ако видео наблюдението е за пешеходци, то в случая е почти безсмислено, тъй като лесно може да бъде заобиколено, а дори на основния пешеходен вход – алея „Яворов“ от ул. „Незабравка“ такова няма.

От гореизложеното се вижда, че не са предприети мерки срещу навлизането на МПС по тази алея в парк“Борисова градина“. Приложени са снимки.

Във връзка с появила се в медиите информация, за поставяне на „умни бариери“ позволяващи навлизане на МПС със специален режим и на обслужващи МПС за периода 07:00-09:00 часа на тази алея и на алеята от бул. Драган Цанков“ към стадион “Българска армия“ има ли публикуван план (схема) или график на поставянето им? Ще бъдат ли публикувани критериите за издаване на пропуск за обслужващи МПС? Ще бъде ли публикуван списък на издадените пропуски на обслужващи МПС с информация на кого са издадени?


Обновена на 28.06.2017
Може би имаше и някакво действие: http://bnr.bg/post/100702606/paaci-repatriraha-19-koli-ot-borisovata-gradina-v-sofia, но с епизодични акции няма да стане.

Публикувана на: 16.06.2016
В този сигнал е казано много http://call.sofia.bg/bg/Signal/Details/26265 (под сигнала е отговорът):

„Дами и господа,

Копирам един и същ сигнал за три очертани зони:

 • Около стадион „Българска Армия“, Колодрума, Маймунарника;
 • До басейна „Мария Луиза“;
 • Района на тенис кортове „Академик“/зала „София“.

Това е пореден сигнал за очертаните зони, които са място за навлизане на МПС в парка в нарушение на (ще цитирам предишен сигнал №24016 (за зоната до стадион“Българска Армия“ – не е мой):

 • В обществените зелени площи се забранява преминаването и паркирането на МПС с изключение на тези със специален режим. (Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на СО, чл.36(5)) •Забранява се движение на МПС върху тротоари, в паркове, градини, зелени площи, пешеходни подлези, детски и спортни площадки, територията на детски ясли, градини и училища. (Наредба за организация на движението на територията на СО, чл.28)

Ако Столичен инспекторат и съветниците от Столичен общински съвет не знаят каква обстановка се създава от навлизането на МПС в парковете, значи не са подходящи за работните си места:

 1. Въпрос на време е да се случи инцидент между пешеходец/колоездач и МПС.
 2. Въпрос на време е да се случи саморазправа между пешеходец/колоездач и водач на МПС.
 3. Нарушава се самия смисъл от паркове и зелени площи – достъп до естествена среда и влиянието ѝ върху човека.
 4. Възпитателното въздействие – явно не сте виждали дрифтове (въртенето на автомобили) през зимата, които се правят на алеята до Стадион „Българска Армия“ по посока басейна „Мария Луиза“. При такова нагло нарушаване на наредбите и никакви ответни мерки се изгражда манталитет на безнаказаност и само спирането на навлизане на МПС в парковете ще изгради съзнание за неприкосновеност на зелените площи.

Няма обект в очертаните зони, който да е на повече от 400 м или 5-10 минути пеша от спирка на градския транспорт и околните жилищни квартали.

В отговора горецитирания сигнал №24016 се казва „…инспектори от Столичен инспекторат – район „Средец“ извършват регулярни проверки. На нарушителите се съставят Констативни протоколи по паркирането /КПП/ и се налагат санкции“.

Вие санкционирате какво – навлизането в парка или просто паркирането? В тази връзка ще следя отговора Ви на сигнал№25898, дано да не е 30 дни в процес на обработване.

Навлизането на МПС по основната алея (алея „Яворов“) до кортовете „Академик“ е спряно след множество сигнали и телевизионни предавания, но не е спряно по съседната алея до парк-хотел „Москва“ – там има остатък от стойка за бариера и МПС навлизат безпрепятствено. Това е пореден сигнал за това място след№24437 (не е мой), който обаче30 дни по-късно още е „в процес на обработване“ и не се вижда вече на началната карта.

Искрено се надявам да не търсите решение от типа на написаното в писмо отговор на кмета на Столична община http://www.sofiacouncil.bg/content/docs/c_f28819.pdfотносно навлизането на МПС до кортовете. В писмото се казва, че, общината се отказва да осигури достъп поради недостатъчно широка алея в парка и продължава да търси решения за транспортен достъп!!! 5-10 минути пеша от жилищен квартал или спирка на градския транспорт не е ли достъп?“

Към четирите точки изброени в средата на текста относно негативния ефект от навлизане на МПС в парка, могат да се добавят още „детайли“:

 1. Избягването на задръстването при Телевизионната кула от коли с провинциални номера, идващи от бул. „Евлоги Георгиев“ – влизане пред Биологическия факултет и опит да намерят път до бул. Цариградско шосе“ през парка!!!
 2. Състоянието на въздуха от коли с работещи двигатели през зимата, докато изчакват децата си на тренировки в балона на Колодрума. За възпитателния ефект е писано по-горе.

Отговор на сигнала: соа16-кц51-9220к

В отговора се вижда, че топката е прехвърлена към Дирекция „Зелена система“. Столичен инспекторат санкционира паркирането, а не влизането в парка. От това следва, че МПС са неправилно паркирани, а не друго?!?

Това все пак е по-добрият отговор, Формалният отговор  на други сигнали за МПС в парка е: imgFFD8

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *